Your Basket

Product Name

Price

Subtotal  £0.00
 
SHOP
Acair Ltd An Tosgan, 54 Seaforth Road, Stornoway, Isle of Lewis. HS1 2SD Tel: 01851 703020 Email: info@acairbooks.com

Rònan agus Brianuilt - Fionnlagh MacLeòid

< Back
Rònan agus Brianuilt image
Preview
X
Enlarge
X
Rònan agus Brianuilt image
Title Details
Price: £6.95
Author: Fionnlagh MacLeòid
ISBN: 9780861524372
Tha an leabhar seo ag innse mu dhithis a chaidh air turas bliadhna tro na h-Eileanan an Iar air fad. ’S e dà ghobhar a th’ annta – Rònan agus Brianuilt. Tha Rònan dall, agus tha iad a’ tadhal air iomadh àite a’ sireadh leigheas dha.

An ceann na bliadhna tha iad air ais far an do thòisich iad, às dèidh turas mìorbhaileach.


This book follows the journey of two goats, Rònan and Brianuilt, as they make their way around the whole of the Western Isles. Rònan is blind, and they visit a variety of special places to try and find a cure.

After a year on their travels, they end up where they began, after a truly wonderful adventure.

---


’S e Rònan agus Brianuilt a’ chiad leabhar chloinne anns a’ Ghàidhlig a chuir Acair a-mach – bha sin bho chionn dà fhichead bliadhna. 
Mar sin tha e a’ nochdadh ann an cruth ùr, na shuaicheantas air an àite shònraichte tha air a bhith aig leabhraichean chloinne dha Acair rè nam bliadhnaichean sin


Rònan agus Brianuilt was the first ever Gaelic children's book from Acair, which was first published forty years ago. This new edition commemorates the importance of Gaelic children's books for Acair throughout these years.

 

Read Reviews

Review Book

Post Review

there are no reviews yet

Leave message
Your rating:  Is four > than one? (true/false) (please enter the answer to the question or statement)
0 Anchors from 0 Ratings

May we suggest?