Your Basket

Product Name

Price

Subtotal  £0.00
 
BÙTH
Acair Ltd, An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, HS1 2SD fòn: 01851 703020 post-d: info@acairbooks.com

Casan Searraich - Calum Ferguson

< Back
Casan Searraich image
Preview
X
Enlarge
X
Casan Searraich image
Title Details
Price: £15.00
Author: Calum Ferguson
ISBN: 9780861525386
Rugadh Calum MacFhearghuis ann am Port Mholair anna an Rubha an Eilean Leòdhais ann an 1931.
Mar a bha cumanta anns an là sin, thogadh Calum ann am baile a bha luma-làn beul aithris agus dualchas croitearachd.
’S e sgeulachd Chaluim fhèin a tha seo, air a h-innse na dhòigh thlachdmhor fhèin agus air na bha a' tachairt san teaghlach agus anns a choimhearsnachd. Tha an sgeulachd a' toirt beò an saoghal a bha aig ginealach de dh'eileanaich agus bheir i gàire oirbh ach aig amannan bi nithean ann a bheir deòir gu ur sùil.
Tha sgeulachd Chaluim air a h-innse sa Ghàidhlig, le làn eadar-theangachadh na chois. (Dà-chànanach)

Read Reviews

Review Book

Post Review

there are no reviews yet

Leave message
Your rating:  Is five > than seven? (true/false) (please enter the answer to the question or statement)
0 Anchors from 0 Ratings

Dè mu dheidhinn?