Your Basket

Product Name

Price

Subtotal  £0.00
 
BÙTH
Acair Ltd, An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, HS1 2SD fòn: 01851 703020 post-d: info@acairbooks.com

Bho Leabhar-Latha Maria Malibran - Christopher Whyte

< Back
Bho Leabhar-Latha Maria Malibran image
Preview
X
Enlarge
X
Bho Leabhar-Latha Maria Malibran image
Title Details
Price: £6.95
Author: Christopher Whyte
ISBN: 9780861523771
Tha Crìsdean MacIlleBhàin a’ cleachdadh na Gàidhlig airson sgrìobhadh mu dhiofar chuspairean na bhàrdachd. Tha tionndaidhean Gàidhlig san leabhar leis fhèin agus le sgrìobhadairean eile. Leabhar càilear air a chur ri chèile.

​Tha an t-ùghdar ainmeil mar fhear-sgrùdaidh bàrdachd agus rosg.

Read Reviews

Review Book

Post Review

there are no reviews yet

Leave message
Your rating:  = four - one (please enter the answer to the question or statement)
0 Anchors from 0 Ratings

Dè mu dheidhinn?