Your Basket

Product Name

Price

Subtotal  £0.00
 
BÙTH
Acair Ltd, An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, HS1 2SD fòn: 01851 703020 post-d: info@acairbooks.com

Deilbh is Faileasan - Donald MacAulay

< Back
Deilbh is Faileasan image
Preview
X
Enlarge
X
Deilbh is Faileasan image
Title Details
Price: £8.00
Author: Donald MacAulay
ISBN: 9780861523511
Buinidh Domhnall MacAmhlaigh do dh’eilean Bheàrnaraigh Leòdhais agus tha e air fear dhe na bàird as fheàrr a th’ againn. Tha an leabhar seo a’ toirt cruinn a chuid bàrdachd a nochd an àiteachan eile agus tha dàin às ùr rim faighinn ann cuideachd. Tha tionndadh Beurla airson gach dàn san leabhar air a thoirt seachad leis an ùghdar fhèin. Leabhar air leth snasail a bheir obair-inntinn agus toileachas. (Dà-chànanach) Hbk, 264pp

Read Reviews

Review Book

Post Review

there are no reviews yet

Leave message
Your rating:  Is four > than three? (true/false) (please enter the answer to the question or statement)
0 Anchors from 0 Ratings

Dè mu dheidhinn?