Your Basket

Product Name

Price

Subtotal  £0.00
 
BÙTH
Acair Ltd, An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, HS1 2SD fòn: 01851 703020 post-d: info@acairbooks.com

Gu Leor - Peter MacKay

< Back
Gu Leor image
Preview
X
Enlarge
X
Gu Leor image
Title Details
Price: £12.00
Author: Peter MacKay
ISBN: 9780861525485
Seo bàrd a tha làn mac-meanmna is tionnsgalachd sa Ghàidhlig is sa Bheurla le chèile, a thuigeas a’ Ghàidhlig le mothachadh Gàidheil agus cainnt is brìgh na bàrdachd anns an fharsaingeachd. Tha an guth an seo gu math siùbhlach is mothachail, rud a tha Pàdraig MacAoidh a’ toirt gu buil le iomadh innleachd, cleas agus sgal-creige a thuigeas luchd-leughaidh fiosrachail. Tha cruinneachadh cumhachdach fhèin againn an seo, le guth abaich nach fhaighear ach ainneamh ainneamh nuair a bhios a chiad chruinneachadh làn ga thoirt a-mach le bàrd.

Read Reviews

Review Book

Post Review

there are no reviews yet

Leave message
Your rating:  Is six = four ? (true/false) (please enter the answer to the question or statement)
5 Anchors from 2 Ratings

Dè mu dheidhinn?