Your Basket

Product Name

Price

Subtotal  £0.00
 
BÙTH
Acair Ltd, An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, HS1 2SD fòn: 01851 703020 post-d: info@acairbooks.com

Meas air Chrannaibh - Angus Peter Campbel

< Back
Meas air Chrannaibh image
Preview
X
Enlarge
X
Meas air Chrannaibh image
Title Details
Price: £6.50
Author: Angus Peter Campbel
ISBN: 9780861523306
Cruinneachadh ann an trì chànanan, Gàidhlig, Albais agus Beurla de bhàrdachd Aonghais Phàdraig Chaimbeil. ’S e seo a’ chiad chruinneachadh aige. Tha na tionndaidhean Beurla leis an ùghdar fhèin agus an tionndadh Albais le Derrick McClure. (Trì-chànanach) Pbk, 328pp

Read Reviews

Review Book

Post Review

there are no reviews yet

Leave message
Your rating:  = three + seven (please enter the answer to the question or statement)
0 Anchors from 0 Ratings

Dè mu dheidhinn?