Your Basket

Product Name

Price

Subtotal  £0.00
 
SHOP
Acair Ltd An Tosgan, 54 Seaforth Road, Stornoway, Isle of Lewis. HS1 2SD Tel: 01851 703020 Email: info@acairbooks.com

Oiteagan à Tìr nan Òg - Ruairidh MacAoidh

< Back
Oiteagan à Tìr nan Òg image
Preview
X
Enlarge
X
Oiteagan à Tìr nan Òg image
Title Details
Price: £10.95
Author: Ruairidh MacAoidh
ISBN: 9780861524600
Nuair a nochd Oiteagan à Tìr nan Òg ann an 1938, no beagan às dèidh sin, bha fèill mhòr air, agus tha òrain Ruairidh MhicAoidh à Uibhist a Tuath air a bhith measail aig Gàidheil riamh on uair sin.  Ach ’s fhada bho nach robh an leabhar ri cheannach, is bha e glè iomchaidh, an dèidh ceithir fichead bliadhna, gum biodh e ri fhaighinn às ùr.  

Chuireadh ris an turas seo, le grunnan òran a rinn am bàrd nach robh sa chiad leabhar, barrachd fiosrachaidh mu dheidhinn fhèin is mu na daoine a tha e ag ainmeachadh, agus cunntas air mar a chaidh gabhail ris nuair a nochd e an toiseach.


80 years after first being published Oiteagan à Tìr nan Òg is now available again to buy at Acair. This collection of classic Gaelic poetry from North Uist was well-loved for many years, and this new edition features a foreward from well-known singer Julie Fowlis.
 

Read Reviews

Review Book

Post Review

there are no reviews yet

Leave message
Your rating:  Is nine = two ? (true/false) (please enter the answer to the question or statement)
0 Anchors from 0 Ratings

May we suggest?