Your Basket

Product Name

Price

Subtotal  £0.00
 
BÙTH
Acair Ltd, An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, HS1 2SD fòn: 01851 703020 post-d: info@acairbooks.com

Sangs tae Eimhir - Derrick McClure

< Back
Sangs tae Eimhir image
Preview
X
Enlarge
X
Sangs tae Eimhir image
Title Details
Price: £11.99
Author: Derrick McClure
ISBN: 9780861523979
’S e leabhar às annas a tha an seo. Tha Derrick McClure air Dàin do Eimhir Shomhairle MhicGill-Eain a thionndadh gu Albais le neart agus snas nach gann. Bidh an leabhar seo na thlachd do leughadairean agus luchd-labhairt Albais agus Gàidhlig air feadh an t-saoghail, far am faic iad dà sheann chànan na h-Alba a-mhàin, an taic a chèile fon aon fhuaim. Bu chòir dhan fhear seo a bhith air sgeilp leabhraichean nan uile.

Read Reviews

Review Book

Post Review

there are no reviews yet

Leave message
Your rating:  = six + three (please enter the answer to the question or statement)
0 Anchors from 0 Ratings

Dè mu dheidhinn?