Your Basket

Product Name

Price

Subtotal  £0.00
 
BÙTH
Acair Ltd, An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, HS1 2SD fòn: 01851 703020 post-d: info@acairbooks.com

Somhairle: Dàin is Deilbh - Edited by Angus Peter Campbell

< Back
Somhairle: Dàin is Deilbh image
Preview
X
Enlarge
X
Somhairle: Dàin is Deilbh image
Title Details
Price: £5.99
Author: Edited by Angus Peter Campbell
ISBN: 9780861529001
Bha co-là-breith Shomhairle MhicGill-Eain ann anns an Dàmhair 1991. Tha an leabhar seo a’ comharrachadh sin le bàrdachd, dealbhan agus òraidean. (Dà-chànanach) 160 pp, pbk

Read Reviews

Review Book

Post Review

there are no reviews yet

Leave message
Your rating:  = eight - four (please enter the answer to the question or statement)
0 Anchors from 0 Ratings

Dè mu dheidhinn?