Your Basket

Product Name

Price

Subtotal  £0.00
 
SHOP
Acair Ltd An Tosgan, 54 Seaforth Road, Stornoway, Isle of Lewis. HS1 2SD Tel: 01851 703020 Email: info@acairbooks.com

Sreathan anns a' Ghainmhich - Dòmhnall Eachann Meek

< Back
Sreathan anns a' Ghainmhich image
Preview
X
Enlarge
X
Sreathan anns a' Ghainmhich image
Title Details
Price: £11.99
Author: Dòmhnall Eachann Meek
ISBN: 9780861524112
Anns an leabhar seo gheibh sibh taghadh de na rannan ‘s na sreathan a rinn Dòmhnall Meek air iomadach cuspair a tha a’ buntainn ri a bheatha fhèin, eadar Tiriodh tro na bliadhnachan, coimhearsnachdan an eilein, a’ Ghàidhlig, a’ Ghàidhealtachd, càirdean is co-luchd-obrach, daoine is creutairean, dùthchasaich is coigrich, agus an saoghal mòr neònach anns a bheil sinn uile beò an-diugh.

Tha iomadh gleus anns na rannan. Tha iad uaireannan sòlamaichte, uaireannan èibhinn, uaireannan brònach, agus uaireannan magail, mar a fhreagras air sealladh Dhòmhnaill. Tha Dòmhnall air a dhòigh nuair a bhios a na shuidhe air an t-seann tractor Ferguson a tha fhathast beò slàn air a’ chroit ann an Tiriodh – ‘Feargaidh mo ruin-sa’, mar a tha aige fhèin air ann an ‘òran-gaoil’ san leabhar seo.

Chan e tionndadh de 'Shore Lines', leabhar eile le Dòmhnall Meek aig Acair a tha san leabhar seo.
 

Read Reviews

Review Book

Post Review

there are no reviews yet

Leave message
Your rating:



  Is four > than six? (true/false) (please enter the answer to the question or statement)
0 Anchors from 0 Ratings

May we suggest?