Your Basket

Product Name

Price

Subtotal  £0.00
 
BÙTH
Acair Ltd, An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, HS1 2SD fòn: 01851 703020 post-d: info@acairbooks.com

Tarmod - Tarmod MacLeòid

< Back
Tarmod image
Preview
X
Enlarge
X
Tarmod image
Title Details
Price: £6.00
Author: Tarmod MacLeòid
ISBN: 9780861523184
’S e fìor bhàrd baile a th’ ann an Tarmod MacLeòid.
Tha na dàin aige a’ gabhail a-steach tachartasan ionadail, daoine sa choimhearsnachd agus bòidhchead nàdair.
Leabhar taitneach à taobh siar Leòdhais gu tur sa Ghàidhlig a tha an seo.
(Gàidhlig)

Read Reviews

Review Book

Post Review

there are no reviews yet

Leave message
Your rating:  Is one > than four? (true/false) (please enter the answer to the question or statement)
0 Anchors from 0 Ratings

Dè mu dheidhinn?