Your Basket

Product Name

Price

Subtotal  £0.00
 
BÙTH
Acair Ltd, An Tosgan, 54 Rathad Shìophoirt, Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais, HS1 2SD fòn: 01851 703020 post-d: info@acairbooks.com

Weaving Songs - D.S. Murray

< Back
Weaving Songs image
Preview
X
Enlarge
X
Weaving Songs image
Title Details
Price: £0.00
Author: D.S. Murray
ISBN: 9780861523832
Clioc gu h-ìosal gus Domhnall S. Moireach fhaicinn a' leughadh bhon leabhar ùr aige "Weaving Songs"
Cruinneachadh sgoinneil de bhàrdachd ùr bho Dòmhnall S. Moireach, a tha a’ fuireach ann an Sealtainn, ach a chaidh a thogail ann an Leòdhas. ’S e breabadair a bha na athair, agus ‘s e seo a bhrosnaich Dòmhnall gu sgrìobhadh a’ bhàrdachd. Tha na dàin agus an rosg a toirt iomradh air an àrd-inbhe a bh’ aig a’ Chlò na bheatha fhèin, ’s as a’ choimhearsnachd.
Le deilbh chamara àlainn bho Carol Ann Peacock, a tha a’ sealltainn na difir ìrean ann a bhith a’ dèanamh a’ Chlò Hearach. Eadar na muilneann agus ann an taighean nam breabadairean. Tha an leabhar seo ann am Beurla.
(Beurla) 125pp, hbk

Read Reviews

Review Book

Post Review

there are no reviews yet

Leave message
Your rating:  Is nine > than one? (true/false) (please enter the answer to the question or statement)
0 Anchors from 0 Ratings

Dè mu dheidhinn?